วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สวท.ยโสธร

22 มิถุนายน 2565